ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » Ağır çəkili və qeyri-əndazalı yüklərin daşıması