ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » AĞAC EMALI AVADANLIĞININ DAŞINMASI