ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » “ALİVARİYA” PİVƏ ŞİRKƏTİ ÜÇÜN SİLİNDR-KONUSŞƏKİLLİ TANKLARIN (BAKLARIN) DAŞINMASI