ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » Almaniyadan Rusiyaya Fuchs MHL qreyferli malyükləyənin daşınması