ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » ASSTRA HEAVY LIFT: İSPANİYADAN UKRAYNAYA ZAVODUN DAŞINMASI