ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » ASSTRA İTALİYANIN İRİ İSTEHSALÇISI ÜÇÜN ƏNDAZƏSİZ YÜK DAŞIYIR