ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » AsstrA project: türkiyədən ukraynaya kombinə edilmiş daşima