ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » AVTOKRANIN SANKT-PETERBURQ LİMANINDAN SOLİQORSKA DAŞINMASI