ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » Bitki yağlarinin istehsali zavodunun əndazəsiz hissələrinin daşinmasi