ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » Bolqarıstandan Qazaxıstana kürəşəkilli dəyirmanlar üçün bünövrə hissələrinin daşınması