ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » BÖYÜK YÜKGÖTÜRMƏ QABİLİYYƏTLİ KÖRPÜ KRANLARININ DAŞINMASI