ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » CHINA PROJECT: ƏNDAZƏSİZ YÜKÜN ÇİNDƏN RUSİYAYA AVTOMOBİLLƏ DAŞINMASI