ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » Əndazəsiz silindr-konusşəkilli tanklarin (baklarin) daşinmasi