ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » ƏNDAZƏSİZ YÜKÜN ÇİNDƏN RUSİYAYA AVTOMOBİLLƏ DAŞINMASI