ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » İRİ SƏNAYE YÜKÜNÜN Aİ-DƏN RUSİYAYA DAŞINMASI