ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » İTALİYADAN MƏRKƏZDƏN QAÇMA NASOSLARININ TÜRKMƏNİSTANA DAŞINMASI