ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » KANAT YOLUNUN ŞKİVLƏRİNİN DAŞINMASI