ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » KOMATSU ŞİRKƏTİNİN QAZAXISTANDAKI RƏSMİ DİLERİ ÜÇÜN ASFALT DÖŞƏYİCİLƏRİN DAŞINMASI