ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » KOMPRESSOR QURĞULARININ ƏNDAZƏSİZ MULTİMODAL DAŞINMASI