ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » KÜLƏK GENERATORLARININ ALMANİYA VƏ HOLLANDİYADAN AZƏRBAYCANA DAŞINMASI