ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » MAŞINQAYIRMA ZAVODU ÜÇÜN DƏZGAHLARIN DAŞINMASI