ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » MƏDƏN İŞLƏRİ ÜÇÜN YÜKGÖTÜRƏN MAŞININ POLŞADAN RUSİYAYA DAŞINMASI