ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » METALEMALEDİCİ AVADANLIĞIN DAŞINMASI