ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » METALLARIN EMALI ÜÇÜN AVADANLIĞIN DAŞINMASI