ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » METALLURGİYA AVADANLIĞININ DAŞINMASI