ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » METALLURGİYA ZAVODU ÜÇÜN AVADANLIĞIN İXRACA GÖNDƏRİLMƏSİ