ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » MİNERAL PAMBIĞIN İSTEHSALI ÜÇÜN AVADANLIĞIN DAŞINMASI