ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » MİNSK METROPOLİTENİNİN 3 XƏTTİNİNN TİKİNTİSİ ÜÇÜN TUNELQAZMA SİPƏRİNİN FRANSADAN BELARUSA DAŞINMASI