• infoaz@asstra.com
  • Be-Cm 09:00 – 18:00
  • Şirkətin profili
  • FAQ
  • Regionlar:
ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » MİNSK METROPOLİTENİNİN 3 XƏTTİNİNN TİKİNTİSİ ÜÇÜN TUNELQAZMA SİPƏRİNİN FRANSADAN BELARUSA DAŞINMASI