ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » NEFT HASİLATI SƏNAYESİ ÜÇÜN AVADANLIĞIN DAŞINMASI