ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » Сexiyadan rusiyaya tökmə polad qəliblərinin daşinmasi