ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » PORŞEN NASOSLARIN İTALİYADAN RUSİYAYA DAŞINMASI