ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » PRESS HİSSƏLƏRİNİN RUSİYADAN ÇEXİYAYA DAŞINMASI