ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » QALDIRICI KRANIN DAŞINMASI