ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » QALDIRICI QURĞUNUN HİSSƏLƏRİNİN ÇEXİYADAN RUSİYAYA DAŞINMASI