ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » QAZANXANALARIN İTALİYADAN QAZAXISTANA DAŞINMASI