ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » Qazma qurğularinin almaniyadan rusiyaya daşinmasi