ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » QAZMA QURĞUSUNUN RUSİYADAN POLŞAYA DAŞINMASI