ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » REAKTORLARIN BARSELONADAN MAGİLEVƏ DAŞINMASI