ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » SELLÜLOZ-KAĞIZ SƏNAYESİ ÜÇÜN AVADANLIĞIN DAŞINMASI