ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » SƏNAYE TEXNİKASININ İRİ İSTEHSALÇISI ÜÇÜN LOKOMOTİVİN GÖNDƏRİLMƏSİ