ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » ŞİRƏ İSTEHSALI ÜÇÜN ƏNDAZƏSİZ TUTUMLARIN DAŞINMASI