ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » Hidroturbinin işlək təkərinin multimodal daşınması