ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » TÜTÜN ZAVODU ÜÇÜN BUXARLANDIRICILARIN DAŞINMASI