ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » REALLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏR » Yükqaldiricinin (46 ton) polşadan rusiyaya daşinmasi