ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » ASSTRA XƏBƏRLƏRI » 2018 » 05 » AsstrA ilə əndazəsiz yüklərin daşınması. Mümkünsüz heç nə yoxdur