ASSTRA » MƏTBUAT MƏRKƏZİ » ASSTRA XƏBƏRLƏRI » 2018 » 05 » Sirkulyar iqtisadiyyat logistikaya əsaslanır