ASSTRA » XÜSUSI YÜKLƏR » ZEYTUN, MEYVƏ, TƏRƏVƏZLƏRIN